nedeľa 23. júna 2019

Drahošanka_Pod JavorskýmKysucké Beskydy

Drahošanka _ Pod Javorským

vzdialenosť - 7.75 km
čas - 2:12:28
čas pohybu - 1:40:10
prevýšenie - 336 m
min. výška - 556 m
max. výška - 680 m
23.6.2019

U Líšky


Medzi U Líšky  a Drahošankou

Drahošanka

Košiare


Pod Javorským 625 mnm


Košiare


Drahošanka
 641 mnm