pondelok 24. augusta 2009

Liptovský Hrádok a okolie

Hrad Liptovský Hrádok :
Dátum : 15.08.2009

zrúcaniny hradu z cesty


pohľad z vyhliadky

vyhliadka nad hradom

Skanzen Pribylina :
Dátum : 15.08.2009

areál skanzenu
interiér v sedliackom dome
dom chudobného roľníka
kostol z Liptovskej Mary
interiér kostola 1
... 2

kaštieľ z Parížoviec
praniér

Archeológicke múzeum Havránok :
Dátum : 17.08.2009vstupenky
Keltský dvorec
hrnčiarský kruh

vstupná brána


pozostatky stredovekého opevnenia


Liptovská Mara :
Dátum : 17.08.2008

prístav
plavebný lístok
Demänovská jaskyňa Slobody :
Dátum : 23.08.2009

pred vstupnou halou.
vstupenka.

Vysoké Tatry - Vodopád Skok


 


- červená : trasa pochodu - Štrbské pleso 1355 mnm, športový areál Snov, Mlynická dolina
Pliesko pod Skokom, vodopád Skok 1801 mnm a späť.
- modrá : vodné toky - potok Mlynica, Pliesko pod Skokom, Pleso nad Skokom 1800 mnm,
Popradské pleso 1500 mnm, Štrbské pleso 1355 mnm
- čierna : hrebene hôr
dátum : 21.08.2009
čas : cca 6 hod
Štrbské pleso
areál Snov
... 2
Mlynická dolina 1
... 2
... 3 + vodopád Skok
pliesko pod Skokom
vodopád Skok
... 2
potok Mlynica
vodopád Skok 1
... 2
Štrbské pleso 1
... 2
... 3