sobota 28. mája 2011

Devín


Termín : 27.5.2011
Čas : 3 hod
Nadmorská výška : 212 mnm

foto :

Pohľad na Horný hrad a Polygonálnu baštu.

Parkovisko pod hradom.

Bašta.
Západná brána.

Západná brána.

Renesančný palác.Objekt z 11. st..Hradná studňa, 55 m hlboká priemer 2.4 m z 15. st..

Renesančný palác.

Pohľad na horný hrad.

Renesančný palác.

Pozostatky rímskej stavby.

Pohľad na sútok Moravy a Dunaja.

Gotický otvor.


Hospodárska budova zo 17. st., vzadu Garajovský palác.

Dunaj.

Garajovský palác.


Garajovský palác.


Kaplnka z 10. st.

Sakrálna stavba z 9. st.,z doby Veľkej Moravy.

Východná brána.
Strážnica.Sútok Dunaj a Moravy.