streda 1. augusta 2012

Studenovodské vodopády a Skalnaté pleso
trasa - pochodu
Tatranská Lomnica 850 m n.m. - Studenovedské vodopády - Skalnatéí pleso  1751 m n.m. - späť lanovkou  Taranská Lomnica 8502 m n.m.
prevýšenie 901 m.

 Studenovodské vodopády


 Obrovský vodopád


 Lomnická vyhliadka


 Skalnaté pleso


 hviezdareň v  kabinkovej lanovke


Hrad a skanzen Stará Ľubovňa

Staroľubovnianský hrad a skanzen