pondelok 1. januára 2018

Vojtov vrch 840 mnm - Javorníky
modrá
31.12 2017-  dážď
 Trasa : mesto 427 mnm, u Krkošky 542mnm,  Husárik 715 mnm, Gričovci 715mnm, Murčovci 792mnm, odbočka Janščovci 827mnm, Vojtovské sedlo 854mnm, Podhradisko 842mnm, Vojtov vrch 840 mnm
a späť

 Pod Husárikom
 Husárik
 Za Husárikom
 Kyčera od Griečov Murčovci
Podhrady

 u Krkošky