nedeľa 23. júna 2019

Drahošanka_Pod JavorskýmKysucké Beskydy

Drahošanka _ Pod Javorským

vzdialenosť - 7.75 km
čas - 2:12:28
čas pohybu - 1:40:10
prevýšenie - 336 m
min. výška - 556 m
max. výška - 680 m
23.6.2019

U Líšky


Medzi U Líšky  a Drahošankou

Drahošanka

Košiare


Pod Javorským 625 mnm


Košiare


Drahošanka
 641 mnm
nedeľa 16. júna 2019

Horelická Kykula - Kysucké BeskydyKysucuké Beskydy

Horelická Kykula 754 mnm

vzdialenosť - 6.5 km
čas - 1:47
min výška - 486 mnm
max výška - 716 mnm
prevýšenie - 290 m
dátum - 16.6.2019


piatok 14. júna 2019


Turzovská vrchovina - Predné vrchy

Jurošák 627 mnm, Podzávoz 628 mnm, Grúň 632 mnm

vzdialenosť - 6.5 km
najnižší bod - 419 mnm
najvyšší bod - 632 mnm
celkové stúpanie - 222 m
čas - 2 h 18 min
dátum - 9.6.2019

ústie - Zemanov potok
Zemanov potok
Sihelník